Liên hệ với chúng tôi

Công Ty Cổ Phần In Thương Mại Quảng Cáo Âu Lạc

Địa chỉ

Lô IV – 7, Đường số 4, Nhóm CN IV,  Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại

+84.28.22108349

Email

[email protected]

[email protected]

 

 

Website

www.metallizedprinting.com

www.aulacprinting.com

LIÊN HỆ

Ông LA THẾ NHÂN - TỔNG GIÁM ĐỐC

Di động: +84 903.808.673

Email: [email protected]

Ông NGUYỄN ANH THUẬN - PHÓ GIÁM ĐỐC

Di động: +84 908.163.464

Email: [email protected]

Ông LA BẢO DUY (english)- TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Di động: +84 917.501.100

Email: [email protected]

Bà. LA BẢO CHÂU (english) - PHÒNG MARKETING

Di động: +84 919.605.346

Email: [email protected]